Συνιστάται η περίοδος θηλασμού να είναι μια ευκαιρία διακοπής καπνίσματος. Εφόσον όμως η μητέρα δεν επιθυμεί να διακόψει το κάπνισμα, την ενθαρρύνουμαι να θηλάσει. Τα οφέλη από το θηλασμό είναι πολύ περισσότερα για ένα βρέφος που η μητέρα του καπνίζει,

Read more