Συνιστάται τα άτομα ηλικίας 12 έως 35 ετών που μετέχουν σε ανταγωνιστικό αθλητισμό, να υποβάλλονται τουλάχιστον κάθε 2 έτη σε προαθλητικό έλεγχο που να περιλαμβάνει :

• Λήψη οικογενειακού και ατομικού ιστορικού
• Κλινική εξέταση
• Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
• ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα) 12 απαγωγών

Στόχος η έγκαιρη αναγνώριση πιθανόν καρδιαγγειακών παθήσεων που δύνανται να προκαλέσουν αιφνίδιο θάνατο κατά την άσκηση.
Ο ανταγωνιστικός αθλητισμός περιλαμβάνει :

• Αγώνες και προπονήσεις που γίνονται στα πλαίσια αθλητικών σωματείων
• Συμμετοχή σε πανελλήνιους σχολικούς ή μη αγώνες
• Ομαδικά ή ατομικά αθλήματα με συστηματικές προπονήσεις και τακτικές αγωνιστικές υποχρεώσεις
• Ανταγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την κρίση του ιατρού