1. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών, αποθαρρύνουμε τη χρήση της οθόνης εκτός από το «video chatting»
  2. Για τους γονείς των παιδιών 18-24 μηνών που θέλουν να εισάγουν τα ψηφιακά μέσα, επιλέγουμε υψηλής ποιότητας προγράμματα / εφαρμογές και συνίσταται η χρήση αυτών όταν βρίσκονται και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους
  3. Για παιδιά 2-5 ετών, το όριο χρήσης της οθόνης είναι 1 ( μία ) ώρα την ημέρα, υψηλής ποιότητας προγράμματα / εφαρμογές και χρήση μαζί με τους γονείς
  4. Αποφεύγουμε τη χρήση ως τρόπος για να ηρεμήσει ένα παιδί
  5. Κρατήστε τα υπνοδωμάτια, τα γεύματα και το χρόνο παιχνιδιού γονέα-παιδιού χωρίς οθόνες. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε οθόνες 1 (μια )ώρα πριν τον ύπνο και να αφαιρούμε τις συσκευές από τα υπνοδωμάτια
  6. Αποφεύγουμε προγράμματα με γρήγορες εναλλαγές, εφαρμογές με αποπροσανατολιστικό και βίαιο περιεχόμενο

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι / άρθρα

  • HealthyChildren.org/MediaUsePlan
  • AAP News story “Media use for 5- to 18-year-olds should reflect personalization, balance,”
  • AAP News story “Technical report on youths’ digital media use answers 25 clinical questions”
  • AAP News story “Parent Plus: Family Media Plan helps parents set boundaries for kids”