Τα ατυχήματα αποτελούν συχνό αίτιο νοσηρότητας στην παιδική ηλικία με πολλαπλές συνέπειες και κίνδυνο σοβαρής αναπηρίας.
Τα ατυχήματα είναι η πρώτη και κυριότερη αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία (>50%)

Όλες οι καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού εμπεριέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος

Η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη μέθοδο προστασίας των παιδιών από ατύχημα. Οι ενήλικες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παιδικού ατυχήματος

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ