6ο ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

 

Το «πλεονέκτημα» με τα ναρκωτικά είναι ότι αφορούν αναλογικά σε μικρό ποσοστό πληθυσμού με σαφή κοινωνική κατανομή:

Είτε την τάξη με τα υψηλά εισοδήματα και τη showbiz, όπου η χρήση ναρκωτικών αποτελεί μέρος μιας ανέμελης ζωής

 

Είτε σε τάξεις με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όπου η καταφυγή στα ναρκωτικά λειτουργεί ως υποκατάστατο μιας χρεωκοπημένης ζωής

Διαβάστε περισσότερα εδώ